Zamówienia Publiczne

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, wariant 1