Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usług informatycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach