Dostępność


Dostępność architektoniczna:

Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach funkcjonuje w dwóch budynkach:

Budynek główny oraz wejścia do budynku jak i komunikacja wewnątrz pozbawiona jest barier architektonicznych, budynek posiada windę pozwalającą na przemieszczanie się po budynku, w łazienkach zamontowane są uchwyty wspomagające przy podnoszeniu, utrzymaniu osób z niepełnosprawnością.

Budynek mieszkalno-terapeutyczny jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością. Posiada przestronne pokoje wyposażone w system przyzywowy, przy wejściach do budynku znajdują się dwa podjazdy, natomiast w łazienkach zamontowane są uchwyty wspomagające przy podnoszeniu, utrzymaniu osób z niepełnosprawnością. Budynek wyposażony jest w schodołaz.