Zamówienia Publiczne

Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.10.2023 r do 31.12.2023 r.

Sukcesywna Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.