Zamówienia Publiczne

Sukcesywna Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.