Informacja dotycząca obsługi bankowej

Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach informuje, że od 01.07.2023 r. obsługę bankową realizuje Santander Bank Polska S.A.

W związku z powyższym prosimy o realizację płatności na nowe rachunki bankowe:

  • 70% (dot. odpłatności za pobyt) 04 1090 1173 0000 0001 5434 3484
  • 30% (zasiłek stały oraz inne świadczenia pieniężne) 74 1090 1173 0000 0001 5434 3485