Author: Joanna Guhn

Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.10.2023 r do 31.12.2023 r.

Informacja dotycząca obsługi bankowej

Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach informuje, że od 01.07.2023 r. obsługę bankową realizuje Santander Bank Polska S.A.

W związku z powyższym prosimy o realizację płatności na nowe rachunki bankowe:

  • 70% (dot. odpłatności za pobyt) 04 1090 1173 0000 0001 5434 3484
  • 30% (zasiłek stały oraz inne świadczenia pieniężne) 74 1090 1173 0000 0001 5434 3485

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (European CRIME prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE 21 czerwca będzie organizowany V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie zabezpieczania nieruchomości.

W Polsce wydarzenia te będą się również odbywać 21 czerwca, ale także przez cały okres wakacyjnych wyjazdów. W przedsięwzięcie będzie zaangażowana głównie policja; jej działania będą polegały m.in na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczania nieruchomości przed włamaniami.

Poniżej, na prośbę dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Dariusza Dymka, prezentujemy broszurę dotyczącą zapobiegania włamaniom do mieszkań.