Historia domu

Dwór Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach pochodzi z początku XX wieku. Stanowi interesującą architekturę rezydencjonalną w neobarokowym stylu.
Otoczony jest parkiem krajobrazowym o pow. 2,2 ha, który ma zachowaną pierwotną kompozycję i drzewostany z XIX i XX wieku. Wyróżniające się drzewa to jesiony, daglezje, kasztanowce białe. Ich wiek można oceniać na około 190 lat. Wspomniany park wraz ze stawem jest zadbany i pełen bujnej roślinności. Zespół dworsko-parkowy wraz z podwórzem gospodarczym stanowi przykład założenia rezydencjonalnego istniejącego co najmniej od I połowy XIX wieku, ukształtowanego na początku XX wieku i przekształconego częściowo w okresie międzywojennym przez ówczesnego właściciela majątku. Z uwagi na wartości architektoniczne znajduje się w rejestrze zabytków województwa wielkopolskiego.

  • 1 listopada 1947r. powstał Dom Starców
  • 12.1950 r. – 31.12.1952 r. – Dom Opieki dla Dorosłych
  • 01.01.1953 r. – Państwowy Zakłada Specjalny dla Dorosłych ( z przeznaczeniem dla kobiet umysłowo upośledzonych)
  • 1967 r. – Państwowy Dom Specjalny dla Dorosłych ( z przeznaczeniem dla kobiet umysłowo upośledzonych)
  • 1970 r. – Państwowy Dom Specjalny dla Umysłowo Upośledzonych Zdolnych do Pracy
  • 1972 r. – Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ( z przeznaczeniem dla kobiet umysłowo upośledzonych)
  • 1974 r. – Państwowy Dom Pomocy Społecznej ( z przeznaczeniem dla kobiet umysłowo upośledzonych)
  • 1992 r. – Dom Pomocy Społecznej ( z przeznaczeniem dla kobiet umysłowo upośledzonych)
  • od 09.07.1999 r. – Dom Pomocy Społecznej ( z przeznaczeniem dla kobiet umysłowo upośledzonych lub chorych psychicznie wymagających stałej opieki)
  • od 20.03.2001 r. – Dom Pomocy Społecznej ( z przeznaczeniem dla osób przewlekle psychicznie chorych ).

W poprzednich latach budynki DPS-u poddane zostały gruntownej modernizacji i przebudowie. Uwieńczeniem tych starań było uzyskanie 7 czerwca 2006 r. decyzji Wojewody Wielkopolskiego potwierdzającej pełen standard usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach na czas nieokreślony.