Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – “Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.”