Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na “Świadczenie usług informatycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach”