Zaproszenie na złożenie oferty na “Dostawę artykułów chemii gospodarczej dla Domu Pomocy Społecznej w kochłowach”