Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.10.2022r. do 31.12.2022r.