Zaproszenie na złożenie oferty na “Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.”