Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – “Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.07.2022r. do 30.09.2022r.”