Akcja Święty Mikołaj dla seniora

Wzruszenie, radość i niedowierzanie towarzyszyło mieszkańcom podczas przyjmowania i rozpakowywania prezentów mikołajkowych zorganizowanych w ramach “Akcji Święty Mikołaj dla seniora”. Akcja ta, to bardzo szlachetna inicjatywa, w której Dom nasz uczestniczył po raz pierwszy.

Akcja skierowana jest do podopiecznych domów pomocy społecznej. Chorzy, samotni, często zapomniani przez rodziny spędzają swoje życie w domach pomocy. Fundacja Święty Mikołaj dla seniora chce przywrócić im magię świąt, zachęcając podopiecznych do pisania listów do Świętego Mikołaja ze swoimi potrzebami i marzeniami. Nasi mieszkańcy na ozdobnych kartkach papieru pod okiem terapeutów napisali takie listy, jeśli mieszkaniec nie potrafił tego zrobić samodzielnie, w jego imieniu zrobiła to koleżanka lub kolega. Fundacja umieszcza te listy na swojej stronie, darczyńcy mogą sobie wybrać danego mieszkańca i przygotować dla niego prezent.

Listy pisane przez mieszkańców były bardzo szczere i wzruszające, wyrażały nie tylko pragnienia i potrzeby, ale przedstawiały także sytuację, w jakiej znajduje się podopieczny: niektórzy z nich mieszkają tu kilkadziesiąt lat, inni dźwigają brzemię niepełnosprawności, jeszcze inni, mimo, że mają rodzinę, nie są przez nikogo odwiedzani. Listy były anonimowe, po jego napisaniu każdej osobie nadany został kod, zrobiono również zdjęcia, które zostały opublikowane na specjalnie utworzonym mailu, przydzielono nam także koordynatora. Kolejny krok to już oczekiwanie na paczki, które sukcesywnie były przysyłane lub przywożone do dps-u przez darczyńców. Zdjęcia opublikowane pod poniższym wpisem są finałem Akcji Święty Mikołaj dla seniora a także akcji “List od seniora” zorganizowanej przez uczennice z Technikum Ekonomicznego w Ostrzeszowie i Fundacji Biedronka. Wszyscy mieszkańcy z niecierpliwością oczekiwali Świętego Mikołaja. Cierpliwość została nagrodzona- pięknie zapakowane paczki wypełnione wymarzonymi prezentami trafiły do mieszkańców. Marzenia się spełniły.

Wdzięczni jesteśmy, że mogliśmy uczestniczyć w tak wyjątkowym projekcie, dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do uszczęśliwienia naszych mieszkańców, doceniamy ich zaangażowanie i wielkie serca.

Opracowała Mariola Maciejewska