Akcja “List od seniora”

W okresie przedświątecznym w naszym Domu gościły cztery uczennice z Technikum Ekonomicznego przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie – Julia Kosik, Zuzanna Kędzia, Oliwia Szydło i Dominika Garczarek. Te młode osoby były inicjatorkami bardzo szlachetnej akcji “List od seniora”. Dziś pięknie opakowane prezenty trafiły do mieszkańców.

Początek akcji miał miejsce już w listopadzie, wtedy to mieszkańcy naszego Domu zostali poproszeni o napisanie listów do Mikołaja. Podopieczni napisali kilka słów o sobie i skierowali do Mikołaja swoje prośby i marzenia, wielu z nich zrobiło to samodzielnie, natomiast w imieniu tych, którzy nie potrafią pisać lub niesprawność im na to nie pozwala – zrobiły to koleżanki z Rady Domu. Podczas pisania listów mieszkańcom towarzyszyło poruszenie, zdziwienie i niedowierzanie. Listy zostały przesłane do Mikołaja za sprawą uczennic z technikum. W realizacji próśb i marzeń naszych mieszkańców pomocni okazali się uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie, Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie i Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej. To ich dobre serce, wrażliwość i współczucie przyczyniły się do uszczęśliwienia osób z niepełnosprawnościami. Domy pomocy to miejsca szczególne – tu nie zawsze dociera pamięć, miłość i bliskość rodziny. w miejscach takich mimo troski personelu i opiekunów dotkliwie odczuwa się samotność. Ci młodzi ludzie ze szkół przyczynili się do tego, że każdy z mieszkańców poczuł się wyróżniony i wyjątkowy.

Szczególne podziękowania i słowa uznania kierujemy do Pana dyrektora Dariusza Grzesika, który umożliwił realizację tego wspaniałego pomysłu.

Opracowała: Mariola Maciejewska