Święto Pracownika Socjalnego

18.11.2022r.

Z okazji Święta Pracownika Socjalnego, które przypada 21 listopada na ręce Dyrektor Domu Pani Anety Małolepszej, przewodnicząca Rady Domu w imieniu wszystkich mieszkańców złożyła życzenia i podziękowania: “Dziękujemy za troskę i serce, jakie wkładacie w niesienie nam pomocy, za zrozumienie, życzliwość i wrażliwość. Życzymy, by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości. Niech każdy dzień przynosi Państwu poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową, aby ta satysfakcja i nasza wdzięczność towarzyszyły Waszej pracy w każdym dniu.”

Głos zabrała również Pani Dyrektor, która podziękowała pracownikom za zaangażowanie, wytrwałość i trud wkładany w codzienną pracę. Realizując Misję naszego Domu, którą jest dobro i skuteczna pomoc niesiona mieszkańcom, każdy z pracowników wypełniając swoje codzienne zadania przyczynia się do tego, że standardy niesionej pomocy są na coraz wyższym poziomie.

Opracowała: Mariola Maciejewska