Powitanie Pani Dyrektor Eweliny Pieprzki

Dnia 02 listopada 2023r. pracownicy Domu oraz przedstawiciele Rady Mieszkańców Domu mieli zaszczyt powitać nowego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach Panią Ewelinę Pieprzkę.

Ciepło i życzliwie została przyjęta Pani Dyrektor przez całą społeczność pracowników i mieszkańców, również z udziałem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Anety Małolepszej. Mając świadomość, że praca w domu pomocy to służba, zaangażowanie i poświęcenie, tego bowiem wymaga trudna czasem rzeczywistość, pracownicy zapewnili o swojej gotowości do pracy, do przekazania swojej wiedzy i doświadczenia w pracy z mieszkańcem, życzyli udanej współpracy i dobrych pomysłów, które będzie można wspólnie realizować pod kierunkiem dobrego lidera.

Nowy etap w historii Domu z udziałem Pani Dyrektor Eweliny Pieprzki został rozpoczęty.