Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na realizację zadania