Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.