Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.