Sukcesywna Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie 01.01.2023 r do 30.06.2023 r.