Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – warzywa