Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na “Świadczenie usług informatycznych”