Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Opracowanie projektu budowlanego w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów przeciwpożarowych