Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na “Wykonanie zasilania gwarantowanego (z przed głównego wyłącznika prądu)”

Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł, którego przedmiotem jest “Wykonanie zasilania gwarantowanego (z przed głównego wyłącznika prądu)”