Zaproszenie na złożenie oferty na: „DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCHŁOWACH”