Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach