Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach