Informacja o wyborze oferty na “Wykonanie zasilania gwarantowego (z przed głównego wyłącznika prądu)”