Informacja o otwarciu ofert

Informacja o otwarciu ofert na zadanie pn. “Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części I-XIII”